Reserveer Aanbieden fren

Juridische Kennisgeving

Juridische kennisgeving en algemene voorwaarden tot het gebruik van de website Atomium restaurant
en van de diensten van traiteur Alexandre Masson

Informatie over het bedrijf

 

Belgium Taste SPRL
Square van het Atomium – 1020 Bruxelles
Tél : +32 (0)2 479 58 50
restaurant@belgiumtaste.com
info@belgiumtaste.com
N°TVA : be 0879.383.885
Wettelijke vertegenwoordiger : Alexandre Masson

De site www.atomiumrestaurant.be is uitgegeven door :
Belgium Taste SPRL

 

Intelectueel eigendom

 

De site www.atomiumrestaurant.bewordt uitgebuit door Belgium Taste BVBA. De presentatie en elk van de elementen zijn beschermd door de belgische wet voor intellectuele eigendom en die behoren tot Belgium Taste BVBA of onderworpen zijn aan een gebruiksvergunning.

Per uitzondering , bepaalde inhoud ( teksten , beelden , … ) zijn eigendom van de respectievelijk auteurs. Geen enkel element zoals – zonder beperking – foto’s van produkten en de redactionele inhoud , mag de component niet gecopieerd , geproduceerd , gewijzigd ,heruitgegeven , belast , gedenatureed , verzonden of gedeeld worden , op gelijk welke wijze , onder elk medium dan ook van Belgium Taste BVBA. Enkel met uitzondering van een strikt gebruik voor de pers en onder voorbehoud van de eerbiediging van de intellectuele eigendomsrechten genoten door Belgium Taste BVBA.

Belgium Taste BVBA behoudt zich het recht om elke vervalsing , elke oneerlijke concurentie en inbreuken op haar eignedomsrechten te vervolgen.

 

Beschikbaarheid van de site web

 

Technisch gezien is het onmogelijk om een site vrij van gebreken aan te bieden en dat Belgium Taste BVBA zich niet kan inlaten met : de gebreken die kunnen leiden tot tijdelijk onbeschikbaarheid van de site en kan worden beinvloed door gebeurtenissen en/of elementen die Belgium Taste BVBA niet in de hand heeft , zoals onder andere de manier van verzending en communicatie tussen u en de site en andere netwerken , enz …

Belgium Taste BVBA en/of zijn leveranciers mogen op elk moment de site wijzigen of stoppen , tijdelijk of permanent , geheel of gedeeltelijk.

Geregistreerde gegevens en andere informatie

 

Om zo goed mogelijk uw verwachtigen te beantwoorden en ter gelegenheid van de raadpleging van deze site , kunnen we informatie verzamelen over u die kan onderworpen worden aan geautomatiseerde verwerkingen.

Deze persoonlijke informatie , verzamelt in de zorg van de site , is verplicht voor de behandeling van uw aanvraag. Ze zijn besteed , naast dewelke die later zullen worden verzameld , aan Belgium Taste BVBA , die , in afwezigheid van verzet van uw kant door geldige redenen , gemachtigd zijn om ze in het informatisch geheugen te behouden , te gebruiken en te communiceren aan de personen van de corporatie , aan zijn handelaars en verzekeraars , aan derden of onderaannemers voor beheers behoeften.

Belgium Taste BVBA , geeft geen enkele informatie vrij buiten aan de hierboven vermelde personen.

Ze worden enkel gebruikt met het doel om u zo best mogelijk te kunnen beantwoorden. We mogen tevens ook “cookies” inbrengen in uw computer. Een “cookie” registreert relatieve informatie door de navigatie van uw computer op onze site ( de geraadpleegde pagina’s , datum en uur van consultatie , … ) die wij kunnen lezen wanneer u terug op de site komt.
Om u te verzetten tegen het gebruik van “cookies” moet u , op de meest geschikte manier , uw browser configureren.

 

Inhoud van de site

 

Belgium Taste BVBA streeft de oppuntstelling van de informatie op de site zo nauwkeurig mogelijk na , waarin zij zich het recht behouden om de inhoud te verbeteren op ieder moment en zonder opzegging. Hij kan echter niet instaan voor de volledigheid of de afwezigheid van de verbetering door derden ( indringers , virus , … ). Verder wijst Belgium Taste BVBA alle verantwoordelijkheid ( direct of indirect ) bij vertraging , fouten of verzuim van zich af wat betreft de inhoud van de pagina’s gemaakt door gelijke wie, ingeval van onderbreking of niet beschikbaarheid van de dienst.

In deze hoedanigheid , kan de verantwoordelijkheid van Belgium Taste BVBA niet aanvaard worden, in geval van indirecte schade zoals , zonder de volledigheid van de lijst , verlies als gevolg van de onderbreking van de dienstverlening , de prijsverhoging en de verwerkingsinformatie.

U gaat ermee akkoord om de informatie van deze site als persoonlijk gebruik en niet voor commerciele doeleinden te gebriuken.
De toegang tot de produkten en diensten beschreven op deze site , kan onderworpen zijn aan beperkingen op de eerbiediging van sommige personen of van hun geografische locatie.

 

Hyperlink

 

De opgerichte hyperlink kan jegens andere websites zich niet inlaten met de verantwoordelijkheid van Belgium Taste BVBA vooral voor de inhoud van deze website. Belgium Taste BVBA is niet verantwoordelijk van de hyperlink die naar deze site wijzen en verbied aan ieder persoon om een hyperlink op te bouwen zonder voorafgaande toestemming.

 

Links naar externe sites

 

De website van het Atomium restaurant bevat soms een link naar externe websites. Belgium Taste BVBA wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud alsook het binnenhuis reglement van deze site ( onder andere het respect van het privéleven ).

 

Toepasselijk recht

 

De site www.atomiumrestaurant.be werd ontworpen in Belgie en huist in Belgie.

De huidige juridische kennisgeving is onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschillen is enkel de belgische rechtbank bevoegd.

 

Modificatie van de juridische kennisgeving

 

Belgium Taste BVBA behoudt zich het recht om op elk moment veranderingen en oppuntstellingen aan te brengen op de site zoals de juridische kennisgeving.
Elke modificatie op de site over juridische kennisgeving is van toepassing vanaf het moment van verschijning. Deze veranderingen en oppuntstellingen vereisen om de gebruiker regelmatig de juridische site te raadplegen.